BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE CONSUMENTEN

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor deze website is Bel Belgium.

We adviseren u om, alvorens ons uw persoonsgegevens mee te delen en uw toestemming te geven, dit beleid inzake de bescherming van de privacy van onze consumenten, aandachtig te lezen.

X