Backstage

op de boerderij

Wist u dat Kiri’s® geheim begint in de weelderige weilanden?

Ontdek onze backstages op de boerderij.

Zorgen voor het milieu

Bij Kiri® willen we het bewustzijn van jongere generaties voor eerbiediging en bescherming van de aarde blijven verhogen.

 

We verkleinen onze ecologische voetafdruk

We werken samen met het WWF Frankrijk en verbinden ons op wereldniveau aan verschillende initiatieven om onze milieu-impact op 3 dimensies te verminderen:

 

Het voeren van koeien

Ingevoerde soja indien mogelijk vervangen door lokale voeding

Ecologische voetafdruk

Melkveehouders helpen om duurzamere praktijken toe te passen

Weidegang

Verlenging van de duur van de weidegang in regio's met een pastorale traditie

We besparen water en energie

Om het water- en energieverbruik van onze zuivelfabrieken te verminderen, hebben we een 7-jarenplan opgesteld, dat in 2008 van start is gegaan. In 2017 hadden we ten opzichte van 2012 ons waterverbruik al met 26 % en ons energieverbruik al met 22 % verminderd.

Onze verpakking

“Het verminderen van onze impact op het milieu is erg belangrijk voor ons. Vandaag kunnen we trots zeggen dat we hard hebben gewerkt aan een 100 % recycleerbare verpakking voor onze Kiri®-porties en Kiri® Dippi. Maar we willen onze inspanningen hier niet stoppen! We zullen ons harde werk voortzetten om al onze verpakkingen recycleerbaar te maken en zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen en te leren recyclen.

X